فیسبوکگوگل+توییترواتس اپتلگراموایبر

تفاوت گیربکس و گیرلس...؟

نوشته شده توسط مدیر. Posted in مقالات

به موتورهای گیربکس دار ، آسنکرون گفته می شود و به موتورهای گیرلس ، سنکرون می گویند . موتورهای آسنکرون که در صنعت آسانسور به گیربکس دار معروف هستند موتورهایی هستند که با سیم پیچی با تعداد زوج قطب های معین در استاتور می باشند . عمومأ در صنعت آسانسور از موتورهای 4 قطب ( دو زوج قطب ) استفاده میشود . رتور اینگونه موتورها بصورت قفس سنجابی است . در موتورهای آسنکرون بدلیل سرعت بالا ، قدرت گشتاور آنها پایین و برای رسیدن به قدرت و سرعت مناسب اینگونه موتورها را با گیربکس کوبل میکنند . لازم به ذکر است اینگونه موتورها قابلیت راه اندازی بصورت ستاره مثلث را دارند .

تفاوت گیربکس و گیرلس...؟

موتورهای گیرلس یا سنکرون مانند وضعیتی هستند که یک ماشین خراب را با یک ماشین سالم یدک کرده باشند در این حالت سرعت هر دو ماشین با هم برابر اما نسبت به هم دارای فاصله یکسانی هستند و به عبارتی دیگر سرعت چرخش میدان رتور و استاتور همیشه حتی زیر بار با هم برابر است رتور این نوع موتورها معمولا از آهن ربای دائم می باشد . در این موتورها راندمان موتور بالا بوده و بدلیل تعداد قطب های بیشتر که فاصله بین آنها کم میباشد شاهد کنترل بسیار دقیق تری خواهیم بود لازم بذکر است این موتورها تنها بصورت ستاره راه اندازی میشوند .

بهمین دلیل موتورهای گیرلس دارای کنترل و کیفیت حرکتی به مراتب بیشتری از موتورهای گیربکس دار می باشند .

نصب آسانسور | تعمیر آسانسور | نگهداری آسانسور | سرویس آسانسور | مشاور آسانسور | مشاوره آسانسور | آموزش آسانسور | تعمیر آسانسور در تهران | خدمات آسانسور در تهران